,,Bronek w obiektywie’’.

Regulamin Konkursu Fotograficznego ,,Bronek w obiektywie’’.

I Organizator
1. Organizatorem konkursu jest społeczność Samorządu Uczniowskiego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Świdwinie.
II Cele i tematyka konkursu
1. Cele konkursu:
- popularyzacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego,
- propagowanie własnej twórczości,
- uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata,
- rozwijanie zainteresowań pozalekcyjnych.
3. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie budynku/otoczenia szkoły poprzez fotografię.
III Zasady konkursu
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów i absolwentów oraz sympatyków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Świdwinie.
2. Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach:
I kategoria- uczniowie szkoły,
II kategoria- absolwenci i sympatycy szkoły.
3. Autor może nadesłać dowolną ilość zdjęć. Dozwolone są fotografie czarno – białe, sepia, kolorowe. Format prac minimum 10x15 cm. Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem autora, tytułem pracy, numerem kontaktowym oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do fotografii.
4. Prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatora należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście na adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Broniewskiego
ul. Kościuszki 28
78-300 Świdwin
z dopiskiem: ,,Konkurs Fotograficzny’’.
Możliwa jest również forma elektroniczna:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Termin nadsyłania prac do dnia 11 czerwca 2018 r.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 czerwca 2018 r.
7. Zdjęcia mogą być wykonane aparatem fotograficznym oraz telefonem komórkowym (należy zachować jak najlepszą jakość zapisu obrazu).
IV Zasady rozstrzygnięcia konkursu
1. Wyniki konkursu oraz fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz wyeksponowane na jubileuszowej wystawie (wrzesień 2018).
2. Autorzy najlepszych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
3. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich zostaną
zdyskwalifikowane.
4. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
5. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
6. Fotografie zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w swoich materiałach promocyjnych i informacyjnych. Uczestnik konkursu udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.)
8. W przypadkach nieprzewidzianych w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Broniewskiego
ul. Kościuszki 28
78-300 Świdwin

E-mail (administrator)

admin@zspswidwin.pl

E-mail (redakcja)

news@zspswidwin.pl

JoomBall - Cookies

© 2016 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.