Jubileusz 50-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Świdwinie

W piątek 21 września 2018 r. rozpoczęły się uroczyste obchody Jubileuszu 50-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Świdwinie.

W programie była Msza św. w intencji uczniów, absolwentów i nauczycieli LO, której przewodniczył ks. biskup Krzysztof Włodarczyk. Po eucharystii w auli szkolnej rozpoczęła się Akademia Jubileuszowa z udziałem zaproszonych gości. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele grona pedagogicznego – Dorota Chojnacka oraz Janusz Miętek. Na uroczystość przybyli m.in.: Małgorzata Golińska – Poseł na Sejm, Małgorzata Radziwołek-Mikołajczyk – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty, Przewodnicząca Rady Powiatu – Danuta Malitowska, Rektor Politechniki Koszalińskiej – prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal, który należy do grona pierwszych absolwentów świdwińskiego LO, podobnie jak długoletni dyrektor szkoły – Edward Wójcik. Nie zabrakło także władz samorządowych, powiatowych, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, instytucji państwowych współpracujących ze szkołą, przedstawicieli służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników liceum, absolwentów, nauczycieli, rodziców i uczniów. W imieniu gospodarza i głównego organizatora jubileuszu prowadzący powitali przybyłych gości. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych pracowników szkoły. Ważną częścią gali było przemówienie obecnego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Świdwinie Krzysztofa Mrowińskiego, który jest jednocześnie byłym uczniem LO. Jako organizator spotkania powitał wszystkich przybyłych gości a w szczególności absolwentów szkoły, którzy – jak powiedział: „stanowią o sensie jej istnienia”. Następnie wspomniał nieobecnego ze względu na wiek i odległość geograficzną pierwszego dyrektora placówki – Stanisława Marcinkowskiego. Przekazał jego refleksję na temat upływu czasu i konieczności dobrej współpracy między sobą. Dyrektor Krzysztof Mrowiński nie krył wzruszenia, mówiąc o szkole, jej historii. W wystąpieniu nie zabrakło słów o sięgającej XIX wieku historii budynku. Uczestnicy spotkania przypomnieli sobie zmiany, które zaszły w sferze architektury, organizacji i funkcjonowania liceum. Ponieważ na widowni nie zabrakło nikogo, kto w jakikolwiek sposób zetknął się ze szkołą w ciągu pięćdziesięciu lat jej istnienia, dlatego też Krzysztof Mrowiński wspomniał o niezwykłych losach absolwentów, którzy stanowią liczbę 4638 osób. Z satysfakcją odniósł się także do bardzo dobrych wyników egzaminów dojrzałości maturzystów. W tym roku zdawalność na poziomie 96,5% to ogromny sukces, biorąc pod uwagę fakt, iż do matury przystąpili wszyscy abiturienci. Na koniec wyraził nadzieję, „że póki świat światem a szkoła szkołą nigdy nie zmieni się jedno – zawsze będą młodzi ludzie, którzy będą chcieli stawać się lepsi i mądrzejsi poprzez naukę i wiedzę a dzięki temu ich świat, ich przyszłość będzie piękniejsza i lepsza”. Następnie wszystkim nauczycielom Liceum Ogólnokształcącego w Świdwinie wręczone zostały medale pamiątkowe. Później głos zabrali zaproszeni goście. Uroczyste spotkanie uświetnili występami uczniowie klas I-III. Autorem scenariusza części artystycznej był absolwent szkoły Bartłomiej Ogrodowski. Wg jego pomysłu skonfrontowały się na scenie dwa światy – liceum sprzed lat i obecne. Oryginalne było wpisanie scenek rodzajowych w konwencję zjazdu absolwentów. Nie mogło też zabraknąć wierszy patrona – Władysława Broniewskiego, śpiewu oraz tańca. Po uroczystej gali był czas na zwiedzanie szkoły i sentymentalne spotkania absolwentów z nauczycielami i uczniami, wspólne oglądanie kronik szkolnych i klasowych w specjalnie na tę okazję urządzanych salach wspomnień.

W sobotę o godz. 19-tej w świdwińskim zamku rozpoczął się Bal Absolwenta. Jednak wcześniej Dyrektor szkoły – Krzysztof Mrowiński oraz absolwentka Zuzanna Kostrzewska dokonali uroczystego odsłonięcia Ławki Absolwenta. Stanowi ona oryginalną pamiątkę tego święta.

Z okazji Jubileuszu 50-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Świdwinie odbyło się w ciągu roku wiele towarzyszących imprez. Należy tu przypomnieć m.in. wystawę „Absolwent z pasją”, Jubileuszowe Dyktando Ortograficzne, czy bieg pod patronatem Dyrektora szkoły zorganizowany w sobotę 15 września 2018 r. wspólnie z grupą PARKRUN Świdwin z inicjatywy Joanny Kurlapskiej. „W biegu nr 93, dystans 5 km pokonało 105 zawodników!!! (…) bieg był dedykowany szczególnie absolwentom, uczniom i nauczycielom Liceum Ogólnokształcącego z okazji 50-lecia szkoły. (…) Swoich uczniów i kolegów nauczycieli do biegu poprowadził osobiście Dyrektor LO Krzysztof Mrowiński.” Okolicznościowe puchary „wybiegali” absolwenci: Kasia Szablewska i Maciej Tyszkiewicz.

kf

 

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Broniewskiego
ul. Kościuszki 28
78-300 Świdwin

E-mail (administrator)

admin@zspswidwin.pl

E-mail (redakcja)

news@zspswidwin.pl

JoomBall - Cookies

© 2016 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.