Uczniowie, którzy będą chcieli wziąć udział w konkursie „Bieg po indeks” Politechniki Koszalińskiej proszeni są o zgłaszanie się do nauczycieli matematyki do dnia 15.02.2014 r.

                                                                                                             KG

                                                                                                                                                           

 

Rozpoczyna się rekrutacja uczestników projektu „Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Świdwińskiego”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do Internetu wśród dzieci i młodzieży powiatu świdwińskiego zagrożonej wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację majątkową. Wśród działań projektowych zrealizowane zostaną m.in.:

- wyposażenie 50 gospodarstw domowych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu,

- przeprowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności obsługi komputera i Internetu,

- wyposażenie jednostek organizacyjnych powiatu w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu.


Jeżeli spełniasz następujące warunki:

-nie posiadasz komputera i dostępu do Internetu w gospodarstwie domowym,
-posiadasz miejsce zameldowania na obszarze Powiatu Świdwińskiego,
-jesteś uczniem szkoły dla, której organem prowadzącym jest Powiat Świdwiński, lub jedna z Gmin  Powiatu Świdwińskiego,(ten warunek spełniasz na pewno)
-posiadasz wysokie wyniki w nauce – średnia ocen na koniec roku szkolnego 2012/2013 na poziomie  minimum 4.0,
-przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału  w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód  rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie  Statystycznym” tj. 1.278,43 zł w przeliczeniu na jednego członka rodziny,
 złożysz w terminie od 03.03.2014 r. do 14.03.2014 r. poprawnie wypełniony Formularz  zgłoszeniowy  wraz z załącznikami.
To darmowy komputer i dosęp do internetu może być Twój.
Więcej informacji oraz wnioski do wypełnienia na  stronie Powiatu Świdwińskiego

Jeżeli chcesz wypełnić druki formularzy a nie masz jak ich pobrać zgłoś sie do nauczyciela informatyki.

       „Gdziekolwiek na Ziemi mieszkają ludzie, rodzi się niepowtarzalny Duch Teatru.
Pod drzewami w małych wioskach, a także na nowoczesnych scenach światowych metropolii” –
napisał w orędziu na Międzynarodowy Dzień Teatru Brutt Bailey.
27 marca po raz 53. obchodziliśmy święto teatru. W naszej szkole klasa 2 c – humanistyczno – teatralna, pod opieką wychowawczyni, pani Małgorzaty Pluty, zaprezentowała spektakl
pt. „Curriculum vitae”, będący artystyczną biografią siedmiu kobiet: Anny Achmatowej, Julii Hartwig, Agnieszki Osieckiej, Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, Haliny Poświatowskiej, Teresy Tomsi i Wisławy Szymborskiej. W ten sposób uświetniła TKJP, corocznie odbywający się w naszej szkole.

Witam Państwa,

zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji na temat rekrutacji uczestników projektu "Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu świdwińskiego" (publikacje na stronach internetowych, tablicach ogłoszeń, gazetkach szkolnych, itp.).

Powiat świdwiński po raz kolejny przedłuża termin rekrutacji uczestników projektu "Okno na świat ....

W ramach działań projektowych zaplanowano wybór 50 rodzin z terenu powiatu, które otrzymają komputer z dostępem do internetu. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny (komputery użyczane bezpłatnie, rachunki za internet płacone przez powiat). Wybrany do projektu sprzęt sprzęt komputerowy jest wysokiej jakości, a jednocześnie energooszczędny i nie powoduje dużego zużycia energii elektrycznej.

       P1110346  W środę, 2.04 2014 r., nasza szkoła wzięła udział w XI już edycji projektu pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego - ,, Dzień Przedsiębiorczości’’. Jego głównym celem jest zapoznanie młodzieży ze specyfiką obranego przez nich zawodu. Ponadto, umożliwia on określenie wymogów, niezbędnych do piastowania określonego stanowiska, relacji panujących w firmie, a także zależności między wykształceniem, a karierą zawodową.

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Broniewskiego
ul. Kościuszki 28
78-300 Świdwin

E-mail (administrator)

admin@zspswidwin.pl

E-mail (redakcja)

news@zspswidwin.pl

© 2016 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.