Tuż przed minionym weekendem uczniowie po letniej przerwie wrócili do szkół. Nowy rok szkolny młodzież powitała w różnych nastrojach. Pierwszoklasiści z obawą, ale też z ciekawością i radością przestąpili próg nowej szkoły, a ich starsi koledzy w dobrych humorach dzielili się wakacyjnymi wrażeniami.

 

W inauguracji roku szkolnego 2011/2012 w ZSP im. W. Broniewskiego w Świdwinie, oprócz pracowników szkoły oraz społeczności uczniowskiej, wzięli udział przedstawiciele Rady Powiatu: p. Roman Kozubek, p. Danuta Malitowska oraz p. Krystyna Wojnicka. Wszystkich serdecznie powitali: dyrektor szkoły, p. Edward Wójcik oraz przewodnicząca SU, Martyna Stanisławska.

Magdalena Fudali, uczennica klasy 3 b LO, członkini Klubu Świdwin Spartakus, w dniach 2-9 września 2011 r. zdobyła brązowy medal w Mistrzostwach Europy w Kick-boxingu, które odbyły się we Włoszech.
Wcześniejsze sukcesy Magdy:

· III miejsce - Mistrzostwa Europy 2011 Lignano Sabbiadoro , Włochy

· Wicemistrzostwo Polski Kick-boxingu w Formule Light-contact 2011 – Leszno

· Wicemistrzostwo Polski Kick-boxingu w Formule Light-kick 2011 – Kobyłka

· Wicemistrzostwo Polski Kick-boxingu w Formule Light-contact 2010 - Bielsko Biała

 

Z Magdą rozmowę przeprowadziła Jej koleżanka z klasy, Laura Świś:

Uczniowie, którzy będą chcieli wziąć udział w konkursie „Bieg po indeks” Politechniki Koszalińskiej proszeni są o zgłaszanie się do nauczycieli matematyki do dnia 15.02.2014 r.

                                                                                                             KG

                                                                                                                                                           

 

Rozpoczyna się rekrutacja uczestników projektu „Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Świdwińskiego”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do Internetu wśród dzieci i młodzieży powiatu świdwińskiego zagrożonej wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację majątkową. Wśród działań projektowych zrealizowane zostaną m.in.:

- wyposażenie 50 gospodarstw domowych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu,

- przeprowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności obsługi komputera i Internetu,

- wyposażenie jednostek organizacyjnych powiatu w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu.


Jeżeli spełniasz następujące warunki:

-nie posiadasz komputera i dostępu do Internetu w gospodarstwie domowym,
-posiadasz miejsce zameldowania na obszarze Powiatu Świdwińskiego,
-jesteś uczniem szkoły dla, której organem prowadzącym jest Powiat Świdwiński, lub jedna z Gmin  Powiatu Świdwińskiego,(ten warunek spełniasz na pewno)
-posiadasz wysokie wyniki w nauce – średnia ocen na koniec roku szkolnego 2012/2013 na poziomie  minimum 4.0,
-przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału  w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód  rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie  Statystycznym” tj. 1.278,43 zł w przeliczeniu na jednego członka rodziny,
 złożysz w terminie od 03.03.2014 r. do 14.03.2014 r. poprawnie wypełniony Formularz  zgłoszeniowy  wraz z załącznikami.
To darmowy komputer i dosęp do internetu może być Twój.
Więcej informacji oraz wnioski do wypełnienia na  stronie Powiatu Świdwińskiego

Jeżeli chcesz wypełnić druki formularzy a nie masz jak ich pobrać zgłoś sie do nauczyciela informatyki.

       „Gdziekolwiek na Ziemi mieszkają ludzie, rodzi się niepowtarzalny Duch Teatru.
Pod drzewami w małych wioskach, a także na nowoczesnych scenach światowych metropolii” –
napisał w orędziu na Międzynarodowy Dzień Teatru Brutt Bailey.
27 marca po raz 53. obchodziliśmy święto teatru. W naszej szkole klasa 2 c – humanistyczno – teatralna, pod opieką wychowawczyni, pani Małgorzaty Pluty, zaprezentowała spektakl
pt. „Curriculum vitae”, będący artystyczną biografią siedmiu kobiet: Anny Achmatowej, Julii Hartwig, Agnieszki Osieckiej, Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, Haliny Poświatowskiej, Teresy Tomsi i Wisławy Szymborskiej. W ten sposób uświetniła TKJP, corocznie odbywający się w naszej szkole.

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Broniewskiego
ul. Kościuszki 28
78-300 Świdwin

E-mail (administrator)

admin@zspswidwin.pl

E-mail (redakcja)

news@zspswidwin.pl

JoomBall - Cookies

© 2016 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.