kursy

 

 PLAN I TERMINARZ
TURNUSÓW DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO TEORETYCZNEGO
MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW – STOPIEŃ III. ROK SZKOLNY 2015/2016

Lp. Nazwisko i imię             Zawód           Termin kursu Organizator                      
1. 1. Kamiński Sebastian

Monter sieci, instalacji i urządzeń instalacji sanitarnych

Nr 712616

28.09.2015 r. - 23.10.2015 r. Ośrodek Stały przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. (91)442-09-33 Internat: Zespół Szkół Rzemieślniczych, 70-028 Szczecin, ul. Chmielewskiego 19, tel. (91)482-07-46
2.

1. Potyralski Patryk

2. Wardzała Karol

Mechanik pojazdów samochodowych 

Nr 723103

23.11.2015 r.- 18.12.2015 r. Ośrodek Stały przy Zespole Szkół Nr 2, 78-100 Kołobrzeg, ul. Piastowska 5, tel, (94)352-39-36,Internat: w/m, ul. Piastowska 9, tel. (94)354-09-91 lub (94)354-97-27
3. 1.Odrowąż- Petrykowski Krystian

Monter-elektronik

Nr 742102

23.11.2015 r.- 20.12.2015 r. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego 65-392 Zielona Góra, ul. Botaniczna 66, tel. (68)451-38-80, Internat: w/m, tel. (68)451-38-74, (68)451-38-77
4.

1.Gołębiowska Natalia

2.Paplak Ilona

3.Wojna Eliza

Fryzjer

Nr 514101

04.01.2016 r. - 29.01.2016 r. Zespół Szkół Rzemieślniczych, 70-028 Szczecin, ul. Chmielewskiego 19, tel. (91) 482-15-31, Internat: w/m, tel. (91) 482-07-46
5.

1.Kozioł Sebastian

Stolarz

Nr 752205

04.01.2016 r. - 29.01.2016 r. Ośrodek Stały przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Warmińska 1, tel. (94) 363-24-20, Internat: Bursa Międzyszkolna, ul. Połczyńska 9, tel. (94) 343-82-85
6.

1.Chojnacki Krystian

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Nr 741203

04.01.2016 r. - 29.01.2016 r. Zespół Szkół Rzemieślniczych, 70-028 Szczecin, ul. Chmielewskiego 19, tel. (91) 482-15-31, Internat: w/m, tel. (91) 482-07-46
7.

1.Szygenda Tomasz

Operator obrabiarek skrawających

Nr 722307

04.01.2016 r. - 29.01.2016 r. Ośrodek Stały przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 78-500 Drawsko - Pomorskie, ul. Warmińska 1, tel. (94) 363-24-20.  Internat: Bursa Międzyszkolna, ul. Połczyńska 9, tel. (94) 343-82-85
8.

1.Gryczon Agnieszka

2.Gryczon Robert

3.Olejnik Maja

Sprzedawca

Nr 522301

18.04.2016 r. - 

14.05.2016 r.

Ośrodek Sezonowy przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, 78-300 Świdwin, ul. T. Kościuszki 28, tel. (94) 365-24-74

 

 UWAGA!

I. Turnus zawodowy- I, II, III stopnia trwa cztery tygodnie - 140 godzin.
II. Uczeń przyjeżdżając na turnus zawodowy do ośrodka winien posiadać następujące dokumenty i wyposażenie:
- skierowanie ze szkoły na turnus zawodowy,
- skierowanie do internatu oraz oświadczenie podpisane przez ucznia, rodziców, szkolna służbę zdrowia, wychowawcę klasy,
- zgoda rodzica/opiekuna na wykonanie badania profilaktyczno/kontrolnego (w przypadku podejrzenia spożycia alkoholu/narkotyków),
- dowód osobisty, legitymację szkolną ,
- numer PESEL,
- pieniądze na opłacenie internatu, wyżywienia, zakup podręczników,
- odzież roboczą (cukiernik, piekarz, wędliniarz, kucharz),
- przybory szkolne, podręczniki lub pieniądze na ich zakup,
- zeszyt z turnusu I i II stopnia (dotyczy uczestników II i III stopnia),
- przybory toaletowe, bieliznę nocną, osobistą, miękkie obuwie (internat),
- zaświadczenie od lekarza, że stan zdrowia pozwala na pobyt w internacie i na zajęciach lekcyjnych – dotyczy dziewcząt w ciąży.
III. W roku szkolnym 2015 / 2016, wyjeżdżając na turnus zawodowy – I, II, III stopnia, należy się liczyć z kosztami : - zakwaterowanie w internacie (opłata stała, którą opłaca uczeń ) – 115 zł,
- wyżywienie (stawka dzienna – trzy posiłki), w różnych miejscowościach jest inne, kształtuje się na poziomie od 10 do 14 zł,
- zakwaterowanie w internacie w Zielonej Górze (opłata stała, opłaca uczeń) – 100 zł + 10 zł (kaucja),
- wyżywienie ( stawka dzienna – trzy posiłki ), w Zielonej Górze – około 12 zł.

                                             

                                                                                                     Opracował: Andrzej Słowik

 

 

PLAN I TERMINARZ TURNUSÓW
DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO TEORETYCZNEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
STOPIEŃ - III – SPRZEDAWCA. Rok szkolny - 2015/2016

 

OŚRODEK SEZONOWY przy ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
78-300 ŚWIDWIN, ul: T.KOŚCIUSZKI 28, telefon: 94 365-24-74
Internat: ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH
78-300 ŚWIDWIN, ul: SZCZECIŃSKA 88, telefon: 94 365-25-82,
(po godzinie 15:00, telefon: 94 365-25-83)

 

Lp. Zawód Stopień Termin kursu Szkoła kierująca Ilość uczniów

 

1.

 

Sprzedawca

Nr 522301

III 18.04.2016 r. - 14.05.2016 r. Chłopcy Dziewczęta Razem
ZSP Świdwin 1 2 3
ZS Łobez - 2 2
ZSP Kamień Pomorski 1 5 6
ZSP Połczyn Zdrój - 5 5
ZSP Drawsko Pomorskie - 1 1
ZSP Czaplinek - 3 3
PZSZ Łobez 1 2 3
Razem 3 20 23

 

                                                                                                Opracował: Andrzej Słowik

 

 

 

 PLAN I TERMINARZ
TURNUSÓW DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO TEORETYCZNEGO
MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW - STOPIEŃ II. ROK SZKOLNY 2015/2016

Lp. Nazwisko i imię Zawód Termin kursu Organizator
1.

1.Graczyk Grzegorz

2.Sobol Kamil

Mechanik pojazdów samochodowych

Nr 723103

02.09.2015r. - 25.09.2015 r. Ośrodek Stały przy Zespole Szkół Nr 2, 78-100 Kołobrzeg, ul. Piastowska 5, Tel. (94) 352-39-36, Internat: w/m, ul. Piastowska 9, tel. (94) 354-09-91 lub (94) 354-97-27
2. 1.Surmik Tomasz

Stolarz

Nr 752205

07.09.2015 r. - 02.10.2015 r. Ośrodek Stały przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Warmińska 1, tel. (94) 363-24-20, Internat: Bursa Międzyszkolna, ul. Połczyńska 9, tel. (94) 343-82-85
3.

1.Nowacka Sylwia

2.Ogińska Anna

3.Szewczyk Zuzanna

Fryzjer

Nr 514101

26.10.2015 r. - 20.11.2015 r. Zespół Szkół Rzemieślniczych, 70-028 Szczecin, ul. Chmielewskiego 19, tel. (91) 482-15-31, Internat: w/m, tel. (91) 482-07-46
4.

1.Boksz Dawid

2.Kacprzak Hubert

3.Kalka Bartłomiej

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Nr 712616

23.11.2015 r. - 18.12.2015 r. Ośrodek Stały przy Zespole Szkół Nr 2, 78-400 Szczecinek, ul. 1 Maja 22, tel. (94) 374-02-46, Internat: w/m, tel. (94) 374-02-46
5.

1.Biereznowska Justyna

2.Łyjak Natalia

3.Olczak Mateusz

4.Pawlos Paulina

5.Piskorz Monika

6.Psiuk Andżelika

7.Sęczkowska Andżelika

8.Stępień Żaneta

9.Żubert Anna

Sprzedawca

Nr 522301

14.03.2016 r. - 14.04.2016 r. Ośrodek Sezonowy przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, 78-300 Świdwin, ul. T. Kościuszki 28, tel. (94) 365-24-74

 

 

 UWAGA!

I. Turnus zawodowy- I, II, III stopnia trwa cztery tygodnie - 140 godzin.
II. Uczeń przyjeżdżając na turnus zawodowy do ośrodka winien posiadać następujące dokumenty i wyposażenie:
- skierowanie ze szkoły na turnus zawodowy,
- skierowanie do internatu oraz oświadczenie podpisane przez ucznia, rodziców, szkolna służbę zdrowia, wychowawcę klasy,
- zgoda rodzica/opiekuna na wykonanie badania profilaktyczno/kontrolnego (w przypadku podejrzenia spożycia alkoholu/narkotyków),
- dowód osobisty, legitymację szkolną ,
- numer PESEL,
- pieniądze na opłacenie internatu, wyżywienia, zakup podręczników,
- odzież roboczą (cukiernik, piekarz, wędliniarz, kucharz),
- przybory szkolne, podręczniki lub pieniądze na ich zakup,
- zeszyt z turnusu I i II stopnia (dotyczy uczestników II i III stopnia),
- przybory toaletowe, bieliznę nocną, osobistą, miękkie obuwie (internat),
- zaświadczenie od lekarza, że stan zdrowia pozwala na pobyt w internacie i na zajęciach lekcyjnych – dotyczy dziewcząt w ciąży.
III. W roku szkolnym 2015 / 2016, wyjeżdżając na turnus zawodowy – I, II, III stopnia, należy się liczyć z kosztami : - zakwaterowanie w internacie (opłata stała, którą opłaca uczeń ) – 115 zł,
- wyżywienie (stawka dzienna – trzy posiłki), w różnych miejscowościach jest inne, kształtuje się na poziomie od 10 do 14 zł,

                                                                                                       Opracował: Andrzej Słowik

 

 

 PLAN I TERMINARZ TURNUSÓW
DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO TEORETYCZNEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
STOPIEŃ - II – SPRZEDAWCA. Rok szkolny - 2015/2016

 

 

OŚRODEK SEZONOWY przy ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
78-300 ŚWIDWIN, ul: T.KOŚCIUSZKI 28, telefon: 94 365-24-74
Internat: ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH
78-300 ŚWIDWIN, ul: SZCZECIŃSKA 88, telefon: 94 365-25-82,
(po godzinie 15:00, telefon: 94 365-25-83)

 

Lp. Zawód Stopień Termin kursu Szkoła kierująca Ilość uczniów
1.

Sprzedawca

Nr 522301

II 14.03.2016 r. - 13.04.2016 r. Dziewczęta Chłopcy Razem
 ZSP Świdwin  1  8  9
 ZS Łobez  1  2  3
 ZS Resko  -  2  2
ZS Karlino - 2 2
PZSZ Łobez 2 2 4
Razem 4 16 20

 

 

                                                                                                         Opracował: Andrzej Słowik

 

 


 

 

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Broniewskiego
ul. Kościuszki 28
78-300 Świdwin

E-mail (administrator)

admin@zspswidwin.pl

E-mail (redakcja)

news@zspswidwin.pl

Drukuj