Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Wł. Broniewskiego

w Ś W I D W I N I E

 

 

1.

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

 

 

4 września 2017 r.

 

2.

 

PODZIAŁ ROKU SZKOLNEGO NA SEMESTRY:

I SEMESTR

II SEMESTR

 

 

4 września 2017 r. - 18 stycznia 2018 r.

29 stycznia 2018 r. – 22 czerwca 2018 r.

 

3.

 

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 

 

23 – 31 grudnia 2017 r.

 

4.

 

FERIE ZIMOWE

 

 

15 stycznia 2018 r. – 28 stycznia 2018 r.

 

5.

 

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 

 

29 marca 2018 r. – 03 kwietnia 2018 r.

 

6.

 

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KLASACH III LO

 

 

27 kwietnia 2018 r.

 

7.

 

EGZAMIN MATURALNY W SESJI WIOSENNEJ:

- CZĘŚĆ USTNA

 

- CZĘŚĆ PISEMNA

 

 

 

- 09 do 25 maja 2018 r.

 

- 04 do 23 maja 2018 r

 

8.

 

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W KLASACH

PROGRAMOWO NAJWYŻSZYCH ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

 

 22 czerwca 2018 r.

 

9.

 

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE (SESJA LETNIA)

- ETAP PISEMNY

- ETAP PRAKTYCZNY

 

 

wg ustaleń CKE

 

10.

 

ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

 

 

22 czerwca 2018 r.

 

11.

 

FERIE LETNIE

 

 

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

 

 

12.

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ
DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH
(w których przeprowadzana będzie część pisemna egzaminów maturalnych)

(dotyczy:  LO i ZSZ)*

 

4      maja  2018 r.

7    maja  2018 r.

8   maja  2018 r.

 

 

 

13.

 

DODATKOWE DNI WOLNE

(dotyczy:  LO i ZSZ)*

 

30 kwietnia 2018 r.

2 maja  2018 r.

1 czerwca 2018 r.

 

* - nie dotyczy zajęć praktycznej nauki zawodu w ZSZ

TERMINY  DODATKOWE

 ZEBRANIA ŚRÓDSEMESTRALNE Z RODZICAMI:

 

I  SEMESTR  - 14.11.2017 r. (wtorek)  godz. 16:30

 

                                          – Liceum Ogólnokształcące 

                                          - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2               

            

II SEMESTR – 20.03.2018 r. (wtorek)  godz. 16:30 

 

                                          - Liceum Ogólnokształcące

                                          – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

                 

 

ZEBRANIA OGÓLNE I KLASOWE Z RODZICAMI:

 

19.09.2017 r. (wtorek)        kl. I  LO  i  ZSZ

                                godz.  16:30  - zebranie ogólne w auli

                                godz.  17:00  - zebrania klasowe

 

20.09.2017 r. (środa)          kl.  II  LO;  II  i  III  ZSZ

 

                                godz.  17:00  - zebrania klasowe

 

20.09.2017 r. (środa)       kl.  III  LO

 

                               godz.  16:30  - zebranie ogólne w auli

                                godz.  17:00  - zebrania klasowe

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI (WYWIADÓWKI)

 

12.01.2018 r. (piątek)

                               godz.  16:30     

                                                     - Liceum Ogólnokształcące

                                                     - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

 

 

 

 

Odwiedź nas na:

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Broniewskiego
ul. Kościuszki 28
78-300 Świdwin

E-mail (administrator)

admin@zspswidwin.pl

E-mail (redakcja)

news@zspswidwin.pl

JoomBall - Cookies

© 2016 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Broniewskiego w Świdwinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.